Peter Reinders

Peter Reinders

Peter Reinders (1962) is een autodidact en omnivoor in het fotografie wereldje. Elke vorm van fotografie vindt hij boeiend en vaak inspirerend. En die honger naar nieuwe, creatieve uitdagingen neemt enkel nog maar toe. Vandaar dat hij zich niet kan en wil beperken tot slechts één vorm, maar steeds meer waardering heeft voor andere richtingen.

Voor Peter is de camera een schetsboek, een instrument van intuïtie en spontaniteit. Hij is meer een gevoels dan een technische fotograaf, waarbij hij er zich van bewust is, dat het ene het andere niet hoeft uit te sluiten.